Α' ΓΥΜΝAΣIΟΥ

Figurines

Το πρόγραμμα συνοδεύει την περιοδική έκθεση «Ειδώλιο, ένας μικρόκοσμος από πηλό», η οποία περιλαμβάνει 670 πήλινα ειδώλια από τη Νεολιθική ως τη ρωμαϊκή περίοδο.

Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά παιχνίδια ρόλων και παρατήρησης στους χώρους της έκθεσης και κατόπιν σε βιωματικό εργαστήριο, όπου κατασκευάζουν πήλινα αντίγραφα από αρχαία ειδώλια με την καθοδήγηση εκπαιδευτριών.

Aπευθύνεται στην Α΄ Γυμνασίου και υλοποιείται κάθε Πέμπτη (με δυνατότητα και για δεύτερη υλοποίηση κατά την επόμενη ημέρα)

Σχεδιασμός: Χαράλαμπος Τσούγγαρης, αρχαιολόγος ΑΜΘ, Τζιμοπούλου Σοφία, φοιτήτρια Σχολής Καλών Τεχνών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Copyright © 2017 Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση υλικού χωρίς έγγραφη άδεια.